• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

Anasayfa
Plastsan Ltd.Şti.2008 yılında Sancaktepe-İstanbul adresinde 1400 metrekare kapalı alanda kurulmuş, günümüzde başta Otomotiv sektörü olmak üzere, Elektrik – Aydınlatma, İnşaat, Sağlık Ekipmanları, Tekstil Gereçleri vb. birçok sektöre ürün dizayn ve kalıp gerçekleştirme,nihai ürün imalatı süreçlerinde çözüm ortağı olmuştur.

Plastsan Ltd. Şti. özellikle gün geçtikçe artan müşteri ihtiyacının karşılanması için Mart 2011 tarihinde Plastsan Ltd. Şti. olarak TÜV-SUD Belgelendirme kuruluşundan TS 16949:2009 Otomotiv Yönetim Sistemi Belgelendirmesini tamamlamıştır.

Plastsan, çalışanlarıyla birlikte, müşterilerinin tatminini sağlayarak, sağlıklı gelişmeyi, uluslararası kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmayı amaçlar. Bu suretle ülkesi, müşterileri ve yan sanayi için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefler.

Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir.

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü Şirketimize çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkan tanımak, ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak Plastsan’ın kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.

Faaliyetin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek; çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlayarak savurganlığa ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir.

Plastsan, çalışanlarıyla birlikte tüm iş süreçlerinde ve ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlük ilkesine uygun hareket eder.

Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir. Plastsan, doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı, olası çevresel etkileri ürünlerinin tasarım aşamasından kullanım ömürleri sonuna kadar kontrol altında tutmayı, atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı ve geri kazanmayı hedefler.

Plastsan, işyerinde ve işbaşında, işçi sağlığı ve iş güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı hedeflemiştir. Çalışanlar bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederler ve gerekli önlemleri alırlar.

Plastsan, yürüttüğü faaliyet çerçevesinde üçüncü kişilere ait, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, telif hakları, marka ve benzeri her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlaline ya da haksız rekabete yol açabilecek eylemlerden kaçınır.

Çalışanlar, çalışmaları kapsamında elde ettiği her türlü ticari, mali, teknik ve hukuki bilginin gizliliğini muhafaza ederek, bu bilgileri iş ile ilgisi olmayan diğer kişi ve kuruluşlara ifşa etmeyerek, bilgilerin iş gereği üçüncü kişilerle paylaşılmasının gerektiği durumlarda, işin gerektirdiği kadar bilgi vererek ve bilgilerin gizliliğinin korunması için gerekli tedbirleri almaktadırlar.

Müşterilere ve çalışanlara ait kişisel bilgilerin gizliliğinin korunması Plastsan’ın öncelikli hedeflerindendir.

Çalışanlar bu hedefe uygun olarak konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederek, gerekli önlemleri almaktadırlar.

Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek Plastsan’ın temel ilkelerinden biridir.

Plastsan, çalışanlarını, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekler.

Ürün güvenliği ve kalitesi Plastsan’ın ve çalışanlarının öncelikli hedeflerindendir. Bu çerçevede çalışanlar şirket standart ve prosedürlerine uygun olarak ürünlerin güvenliği ve kalitesini sağlamak için üzerlerine düşeni yapmakla yükümlüdürler.

Plastsan ve çalışanları ürün güvenliği ve kalitesinde devamlılığın sağlanması için sürekli iyileştirmeyi hedefler. Bu çerçevede kalite kültürünün çalışanlara ve iş ortaklarına yayılması öncelikli hedeflerimizdendir.

Plastsan, müşterileri, tedarikçileri ve kamu ile olan ilişkilerinde her zaman nazik, profesyonel ve adil bir şekilde davranılmasını ilke edinmiştir.

Çalışanlar, gerek işlerini yürütürken gerekse özel yaşantıları sırasında Plastsan’ın kamuoyu ya da Plastsan ile ilişkisi olan diğer kişi ve kuruluşlar önünde itibarını zedeleyecek ya da hukuken zor duruma düşmesine neden olacak hiçbir davranışta bulunmazlar.

Plastsan, müşteri memnuniyeti ve sadakati konusunda otomotiv sektörünün önde gelen firması olmayı hedeflemektedir.